JAVA技术 / MSSQL数据库 / 自建模块 / 分权管理 / 共享互动
   
 
     
 
 
模块总览 维护简便 无限扩展 分权管理 科室之窗
  共享互动   多媒表现  
 
 
   
 
     
1   完全按照国内大型医院模式及大型医院网站所应当具备的功能专门设计并开发
     
   
2   医院网站所有内容皆具备医院非计算机专业人员自行维护更新之功能
     
   
3   医院网站具备灵活的自定义或自建模块功能以满足不断增长的功能扩展需求
     
   
4   医院网站维护管理分权限多人进行以减轻维护人员负担并大大增进网站可读内容
     
   
5   医院网站可自建科室且每一科室可自行维护管理相当于一个中型网站规模之内容
     
   
6   医院网站不但充分具备信息共享相关板块而且具备丰富交流互动板块
     
   
7   医院网站采用可完全自维护的多媒体(文字/图片/FLASH/视频)形式展现
     
     
END